CEIP - EL Romeral

Menjador

 

El C.E.I.P. El Romeral té com a principal objectiu aconseguir que l'experiència dels alumnes al menjador siga el més agradable possible.

L'educació és prioritària en els seus projectes i el plantejament padagògic.

La gestió del menjador, tant a l'educació Infantil com a l'educació Primària, va dirigida a cobrir totes les necessitats que planteja el seu funcionament i la planificació educativa.

Durant el migdia es creen les condicions i l'ambient idonis perquè l'alumnat puga gaudir de les possibilitats pedagògiques que té el temps de menjador i alhora puga reprendre positivament l'activitat lectiva de la vesprada.

Està integrat en el Projecte Educatiu del Centre.

El migdia és un temps educatiu en què es treballen objectius concrets i específics i activitats formulades i planificades, tot mantenint el seu caràcter de lúdiques i adaptades a les característiques dels comensals i del centre.

El plantejament educatiu es concreta en el Règim de Reglament Intern del Menjador, en el PEC i en el Pla de Convivència de l’escola.

 

PROFESSORS ENCARREGATS: Mª Angeles Juan i Vicki González.

EDUCADORS/ES: En l’horari de menjador, l’alumnat és atés per educadors/es.

 

Horari d'atenció al públic: diàriament de 9 a 10 h.

Horari d'atenció al públic dels educadors/es: dimarts a les 15 h.

Horari d'atenció al públic de l'encarregat del menjador: dimarts de 15 a 16 h.

 

Horaris:

PRIMER TORN: Educació infantil i 1r i 2n de primària de 12’30 - 13’45 h.

SEGON TORN: Des de 3r  fins 6è de primària de 13’45 - 14’30 h.

 

Informació general

  • Setmanalment es distribueix a les famílies un butlletí que informa de la marxa de l’alumnat al menjador i que cal tornar signat.
  • L’alumnat abonarà la quantitat mensual dins dels 10 primers dies de cada mes, tot passant-se el rebut per banc o caixa.
  • Cal comunicar les dietes abans de les 9 hores del matí personalment, per telèfon: 966527820 o per e-mail: 03000230@gva.es.
  • De les no assistències justificades de més de cinc dies seguits es descomptarà la part proporcional  d’aliments.
  • El menjador funciona de setembre a juny.
  • S'informarà oportunament a les famílies sobre les ajudes per al menjador.
  • Qualsevol eixida de l'alumnat  en horari de menjador cal comunicar-la a l’agenda.
  • No hi ha tiquets diaris, ja que hi ha un gran nombre de comensals (en cas d’urgència contacteu amb els encarregats).
  • Es prega que respecteu l’horari de menjador per aconseguir-ne un bon funcionament.