CEIP - EL Romeral

Serveis

1. Educació Infantil / Primària.

2. Aula d’idiomes.

3. Aula d’informàtica.

4. Aula de música.

5. Aula de religió.

6. Totes les aules i dependències del centre disposen de connexions a internet.

7. Menjador Escolar.

8. Laboratori de Ciències.

9. Sala d’actes.

10. Sala d’audivisuals.

11. Biblioteca.

12. Transport escolar.

13. Instal.lacions esportives (pista poliesportiva).

14. Aula de fisioteràpia.

15. Calefacció central, radial en infantil.

16. Dormitori per a l’alumnat d'infantil.

17. Sala de psicomotricitat.

18. Rampes i ascensor per a persones discapacitades.

19. Servei psicopedagògic.

20. Servei de logopèdia.

22. Servei per a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials.

23. Gimnàs.

24. Frontó de pilota valenciana.